nova kolekcija jesen/zima 2023

ZGODBE SO PAST

V vrtincu zgodb opojno vsrkujem fraktale….sestavljamo nove zgodbe…in jih kot nov konglomerat znova podajamo v eter.

V kolekciji kolažiranje sestavlja zgodbe, nove, sveže, drugačne in na novo vzpostavlja vez med oblačili. Kolekcija je polna svojstvenih elementov je barvno bogata s pestro izbiro materialov. Namenjena je sodobni svobodni ženski, katera si drzne plastenje zgodb in to zavestno nosi.

Materiali kateri sestavljajo kolekcijo so prijetni na otip v naravnih in mešanih vlaknih. Barvna paleta je pestra od smetana bele, roza, kamel, črne in njih sorodnic. Silhuete so mehko padajoče a z detajli poudarjajo ženske atribute.

STORIES ENTRAP US

*In the whirlpool of stories, I intoxicatingly absorb fractals… We are assembling new stories… and, like a new conglomerate, sending them out into the ether once again.

In the collection, collaging forms stories, new, fresh, different, and re-establishes a connection between the clothes. The collection is filled with distinctive elements, rich in colors with a diverse selection of materials. It is intended for the modern, liberated woman who dares to layer stories and consciously wears them.

The materials that make up the collection are pleasant to the touch, in natural and mixed fibers. The color palette is diverse, ranging from creamy white, pink, camel, black, and their relatives. Silhouettes softly cascade, yet with details that accentuate feminine attributes.*

Čevlji @viktorbarlic

Foto @juremakovec

@ljfw